การสอบ TOEIC เป็นการวัดความสามารถทางภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจ และการทำงานทั่วไป โดยถ้าเรามีผลการสอบที่ดีก็ช่วยแสดงถึงศักยภาพในการทำงานของเราได้อีกด้วย บางหน่วยงานก็ต้องการคะแนนถึง 700 ขึ้นไป และค่าสอบในปัจจุบันก็ได้เพิ่มขึ้นไปพันกว่าบาท ค่าใช้จ่ายในการวัดความสามารถทางภาษาของเราจากแบบทดสอบนี้จึงเรียกว่าค่อนข้างแพงทีเดียว

 

การเตรียมตัวสอบ หรือได้รู้จักกับลักษณะขอข้อสอบจึงมีความสำคัญ ยิ่งทำมาก เราก็ยิ่งจะชำนาญมากขึ้น ได้รู้จักข้อผิดพลาดที่เราควรแก้ไข ซึ่งผมนำความรู้และประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้ฟัง จะได้เป็นเคล็ดลับแนะนำในการสอบเป็นข้อ ดังนี้ครับ

 

1. ข้อสอบส่วนการฟัง คุณต้องมีสมาธิที่นิ่ง ฟังแล้วอย่าพยายามตีควาามเป็นภาษาไทย เพราะจะทำให้ระบบการทำงานของสมองต้องทำงานสองขั้นตอน คือ ฟังภาษาอังกฤษ และการตีความเป็นภาษาไทย แล้วจึงรับรู้พร้อมกับแปลความหมายตอบคำถามในข้อสอบ

 ถ้าทำเช่นนั้น ระยะเวลาในการตอบสนองของสมองจะยิ่งช้ามากๆ อาจทำให้ทำข้อสอบไม่ทัน เราจึงควรจะต้องฝึกฟัง โดยไม่พยายามตีความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แต่ให้ฟังโดยทราบได้ทันที่ว่า สิ่งที่เราใช้อ่านนั้น คือ หนังสือ สถานที่ที่เราไปออกกำลังกาย คือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์

 2. ในการฟังเทปจะไปอย่างรวดเร็วมากๆ ฉะนั้นถ้าฟังไม่ได้ข้อไหน ให้ข้ามเลยอย่าพยายามไปคิด แล้วย้อนไปย้อนมาก เพราะจะทำให้สติแตก แล้วทำข้ออื่นๆ ไม่ได้ เรียกว่ายอมเสียส่วนน้อย คือข้อที่ฟังไม่ทัน หรือเข้าใจ และยังรักษาไว้ซึ่งส่วนมากคือ ข้ออื่นๆ ที่ยังเหลือ

 3. ในการฝึกฟังนั้น ไม่ใช่ทำแบบฝึกหัดอย่างเดียว สิ่งที่จะทำให้ทักษะการเรียนภาษาของคุณพัฒนาไปได้มาก คือการผสมผสานทักษะอื่นในการฝึกการฟังด้วย ดังนั้น การฝึกการฟังนั้น ให้นำสคริปมาลองหัดพูดตามให้เสียงและทำนองเป็นไปในลักษณะของเสียงที่คุณได้ฟัง พยายามเลียนแบบเสียงต้นฉบับให้มากที่สุด ฝึกพูดโดยแบ่งเป็นประโยค แล้วพูดตามเสียงในเทป หรือ ซีดี จะทำให้คุณได้คุ้นเคยว่าศัพท์ดังกล่าว เวลาเจ้าของภาษานั้นออกเสียงนั้นเขาออกอย่างไร สิ่งนี้จะค่อยๆ เก็บข้อมูลในสมอง ช่วยทำให้สมองมีรอยหยัก การจดจำสำเนียง และศัพท์ หรือรูปแบบประโยคก็จะดีขึ้น

 4. ในส่วนข้อสอบการเขียน หรือหาส่วนที่ผิดนั้น ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งประโยค เพราะข้อสอบต้องการให้เราทราบถึงข้อบกพร่องในการเขียน เราจึงทำข้อสอบโดยพยายามหา ประธาน กริยา และกรรม หรือส่วนขยายในประโยคหลัก และหาประโยครอง หรือวลี เพื่อจะดูว่าในแต่ละส่วนนั้น ใช้รูปไวยากรณ์ตรงตามหน้าที่ หรือขาดส่วนใดไปที่ทำให้ประโยคนั้นผิด เช่น มีการใช้คำเชื่อม หรือสันธาน หรือบุพบท ไม่ถูกต้อง ขาดไปหรือ นำสองลักษณะมารวมกันหรือไม่ ซึ่งลักษณะรูปประโยคแบบไหนนั้นที่เราพอจะนำมาจำเป็นต้นแบบ สามารถหาอ่านได้จากหนังสือพวก TOEFL CBT  หรือ PBT เพราะจะมีการเขียนอธิบายรูปประโยคได้ดีกว่าหนังสือ TOEIC ทั่วไป

 5. ข้อสอบส่วนการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในข้อสอบนี้จะเน้นไปเรื่องของธุรกิจเป็นส่วนมาก มีการให้อ่านประกาศโฆษณา อ่านจดหมาย อ่านกราฟ และความเรียงที่เกี่ยวกับการทำงาน และธุรกิจ ฉะนั้นสิ่งที่จะฝึกคุณได้อีกอย่างคือ การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษครับ พยายามจดจำศัพท์ที่ไม่ทราบ ลองฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ ให้เกิดความชำนาญ โดยเฉพาะการจับเวลาทำแบบฝึกหัดในทันตามระยะเวลาที่กำหนด

 ในวันสอบจริง ถ้าข้อไหนตอบไม่ได้ให้ข้ามไปก่อน จะได้ช่วยในการบริหารเวลาในการทำข้อสอบ ไม่เช่นนั้นระยะเวลาที่คุณมีอยู่สำหรับทำข้อสอบได้อีก 5 ข้อ ซึ่งอาจจะง่ายกว่านั้น จะหมดไปโดยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทำข้อสอบเพียงข้อเดียว ทั้งๆ ที่คะแนนจะต่างกันมาก

 

สรุปเทคนิคเล็กๆ เอาไว้พกเตือนใจเวลาทำข้อสอบ ซึ่งยังมีเทคนิคอื่นๆ อีกมาก ซึ่งสามารอ่านเองในหนังสือการฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป ถ้าอย่างไรลองศึกษา และฝึกทำข้อสอบจากหนังสือเหล่านี้ซึ่งมีตัวอย่างข้อสอบ และอธิบายเทคนิคการทำข้อสอบที่น่าสนใจทีเดียว

Oxford-Practice.Test.for.TOEIC.test_1_2.rar

Longman_Preparation.Serious.for.the.toeic.test_Adv
anced_3e..pdf

LONGMAN_2001_Complete.course.for.the.TOEFL.test_Pr
eparation.for.the.computer.and.paper.tests by Dborah Philips.pdf

 LONGMAN Preparation Series for the TOEIC Test 1.rar

LONGMAN Preparation Series for the TOEIC Test 2.rar

LONGMAN Preparation Series for TOEIC Test 3

600 Essential Words for the TOEIC Test

 Complete Guide Of The TOEIC Test

Longman - Preparation Series for The New Toeic Test-Advanced 4th.ed-6CD.part1.rar

Longman - Preparation Series for The New Toeic Test-Advanced 4th.ed-6CD.part2.rar

 

ขอให้สอบผ่าน และได้คะแนนดีๆ กันทุกท่านครับ

 

edit @ 25 Jan 2009 08:16:08 by EEG guy